Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 161 - 180 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
161ISO/TC 133Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittingsO - Thành viên quan sát
162ISO/IEC JTC 1/SC 38Cloud Computing and Distributed PlatformsChưa xác định
163ISO/TC 27/SC 1Coal preparation: Terminology and performanceChưa xác định
164IEC/SC 46ACoaxial cablesChưa xác định
165ISO/TC 34/SC 18CocoaChưa xác định
166ISOTC 34/WG 4Cocoa

TCVN/TC/F 16/SC 2

167ISO/IEC JTC 1/SC 2Coded character setsO - Thành viên quan sát
168CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định
169CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
170CCFOCodex Committee on Fats and OilsChưa xác định
171CCFFP Codex Committee on Fish and Fishery ProductsChưa xác định
172CCFACodex Committee on Food AdditivesChưa xác định
173CCFHCodex Committee on Food HygieneChưa xác định
174CCFICSCodex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification SystemsChưa xác định
175CCFLCodex Committee on Food LabellingChưa xác định
176CCFFV Codex Committee on Fresh Fruits and VegetablesChưa xác định
177CCGPCodex Committee on General PrinciplesChưa xác định
178CCMAS Codex Committee on Methods of Analysis and SamplingChưa xác định
179CCNFSDU Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary UsesChưa xác định
180CCPRCodex Committee on Pesticide ResiduesChưa xác định