Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001ISO/TC 39/SC 4Woodworking machinesChưa xác định
1002ISO/TC 39/SC 8Work holding spindles and chucksChưa xác định
1003ISO/TC 146/SC 2Workplace atmospheresChưa xác định
1004ISO/TC 79/SC 6Wrought aluminium and aluminium alloysChưa xác định
1005ISO/TC 201/SC 10X-ray Reflectometry (XRR) and X-ray Fluorescence (XRF) AnalysisChưa xác định
1006ISO/TC 18Zinc and zinc alloys [STANDBY]O - Thành viên quan sát
1007POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8