Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 881 - 900 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
881IEC/SC 65ASystem aspectsChưa xác định
882ISO/TC 180/SC 4Systems - Thermal performance, reliability and durabilityChưa xác định
883IEC/TC 8Systems aspects of electrical energy supplyChưa xác định
884TC 11TC 11
885TC 20TC 20
886TC 55TC 55
887TC 57TC 57
888ISO/TC 114/SC 14Table and wall clocksChưa xác định
889ISO/TC 120/SC 2Tanned leatherChưa xác định
890ISO/TC 4/SC 9Tapered roller bearingsChưa xác định
891ISO/TC 34/SC 8TeaO - Thành viên quan sát
892ISOTC 34/SC 8Tea

TCVN/TC/F 20

893ISO/TMBGTechnical Management Board - groupsP - Thành viên chính thức
894ISO/TC 114/SC 9Technical definitions [STANDBY]Chưa xác định
895ISO/TC 17/SC 19Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposesChưa xác định
896ISO/TC 46/SC 4Technical interoperabilityChưa xác định
897ISO/TC 10Technical product documentationO - Thành viên quan sát
898ISO/IEC JTC 1/SC 6Telecommunications and information exchange between systemsChưa xác định
899ISO/TC 172/SC 4Telescopic systemsChưa xác định
900IEC/TA 1Terminals for audio, video and data services and contentsChưa xác định
FB Chat.txt