Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 41 - 60 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
41ISO/TC 59/SC 16Accessibility and usability of the built environmentChưa xác định
42ISO/TC 43Acoustic

TCVN/TC 43

O - Thành viên quan sát
43ISO/TC 135/SC 9Acoustic emission testingChưa xác định
44IEC/SYC AALActive Assisted LivingChưa xác định
45IEC/TA 16Active Assisted Living (AAL), wearable electronic devices and technologies, accessibility and user interfacesChưa xác định
46ISO/TC 150/SC 6Active implantsChưa xác định
47TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định
48IEC/SC 22GAdjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power convertersChưa xác định
49ISO/TC 82/SC 8Advanced automated mining systemsChưa xác định
50ISO/TC 20/SC 1Aerospace electrical requirementsChưa xác định
51ISO/TC 20/SC 4Aerospace fastener systemsChưa xác định
52ISO/TC 20/SC 10Aerospace fluid systems and componentsChưa xác định
53ISO/TC 20/SC 8Aerospace terminologyChưa xác định
54ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
55ISO/TC 61/SC 6Ageing, chemical and environmental resistanceChưa xác định
56ISO/TC 23/SC 19Agricultural electronicsChưa xác định
57ISO/TC 31/SC 5Agricultural tyres and rimsChưa xác định
58ISO/TC 173/SC 3Aids for ostomy and incontinenceChưa xác định
59ISO/TC 20/SC 9Air cargo and ground equipmentChưa xác định
60ISO/TC 118/SC 6Air compressors and compressed air systemsChưa xác định