Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 221 - 240 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
221ISO/TC 268/SC 1Smart community infrastructures

TCVN/TC 268/SC 1

O - Thành viên quan sát
222ISO/TC 282/SC 4Industrial water reuseO - Thành viên quan sát
223CCAFRICAFAO/WHO Coordinating Committee for AfricaChưa xác định
224CCASIAFAO/WHO Coordinating Committee for AsiaChưa xác định
225CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
226CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định
227CCEUROFAO/WHO Coordinating Committee for EuropeChưa xác định
228CCEXECExecutive Committee of the Codex Alimentarius CommissionChưa xác định
229CCFACodex Committee on Food AdditivesChưa xác định
230CCFFP Codex Committee on Fish and Fishery ProductsChưa xác định
231CCFFV Codex Committee on Fresh Fruits and VegetablesChưa xác định
232CCFHCodex Committee on Food HygieneChưa xác định
233CCFICSCodex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification SystemsChưa xác định
234CCFLCodex Committee on Food LabellingChưa xác định
235CCFOCodex Committee on Fats and OilsChưa xác định
236CCGPCodex Committee on General PrinciplesChưa xác định
237CCLACFAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and the CaribbeanChưa xác định
238CCMAS Codex Committee on Methods of Analysis and SamplingChưa xác định
239CCNASWPFAO/WHO Coordinating Committee for North America and South West PacificChưa xác định
240CCNEFAO/WHO Coordinating Committee for Near EastChưa xác định