Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 121 - 140 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
121TC 57TC 57
122TC 55TC 55
123TC 20TC 20
124TC 11TC 11
125IEC/TC 8Systems aspects of electrical energy supplyChưa xác định
126ISO/TC 180/SC 4Systems - Thermal performance, reliability and durabilityChưa xác định
127IEC/SC 65ASystem aspectsChưa xác định
128ISO/TC 41/SC 4Synchronous belt drivesChưa xác định
129ISO/TC 131/SC 1Symbols, terminology and classificationsChưa xác định
130ISO/TC 79/SC 9SymbolizationChưa xác định
131IEC/SC 17ASwitching devicesChưa xác định
132IEC/TC 121Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltageChưa xác định
133IEC/SC 23JSwitches for appliancesChưa xác định
134ISO/TC 268Sustainable cities and communities  

TCVN/TC 268

P - Thành viên chính thức
135ISO/TC 59/SC 17Sustainability in buildings and civil engineering worksChưa xác định
136ISO/IEC JTC 1/SC 39Sustainability for and by Information TechnologyChưa xác định
137ISO/TC 110/SC 5SustainabilityChưa xác định
138ISO/TC 170Surgical instruments O - Thành viên quan sát
139IEC/TC 37Surge arrestersChưa xác định
140ISO/TC 135/SC 2Surface methodsChưa xác định