Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 101 - 120 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
101IEC/TC 1TerminologyChưa xác định
102ISO/TC 61/SC 1TerminologyChưa xác định
103ISO/TC 96/SC 2TerminologyChưa xác định
104ISO/TC 106/SC 3TerminologyChưa xác định
105ISO/TC 147/SC 1TerminologyChưa xác định
106ISO/TC 201/SC 1TerminologyChưa xác định
107ISO/TC 202/SC 1TerminologyChưa xác định
108IEC/TA 1Terminals for audio, video and data services and contentsChưa xác định
109ISO/TC 172/SC 4Telescopic systemsChưa xác định
110ISO/IEC JTC 1/SC 6Telecommunications and information exchange between systemsChưa xác định
111ISO/TC 10Technical product documentationO - Thành viên quan sát
112ISO/TC 46/SC 4Technical interoperabilityChưa xác định
113ISO/TC 17/SC 19Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposesChưa xác định
114ISO/TC 114/SC 9Technical definitions [STANDBY]Chưa xác định
115ISO/TMBGTechnical Management Board - groupsP - Thành viên chính thức
116ISO/TC 34/SC 8TeaO - Thành viên quan sát
117ISOTC 34/SC 8Tea

TCVN/TC/F 20

118ISO/TC 4/SC 9Tapered roller bearingsChưa xác định
119ISO/TC 120/SC 2Tanned leatherChưa xác định
120ISO/TC 114/SC 14Table and wall clocksChưa xác định