Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 21 - 40 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
21ISO/TC 282/SC 2Water reuse in urban areasChưa xác định
22ISO/TC 282Water reuse P - Thành viên chính thức
23ISO/PC 316Water efficient products - Banding Chưa xác định
24ISO/TC 114/SC 13Watch-glassesChưa xác định
25ISO/TC 297Waste management, recycling and road operation service Chưa xác định
26ISO/PC 311Vulnerable consumers Chưa xác định
27ISO/TC 30/SC 7Volume methods including water metersChưa xác định
28ISOTC 34/WG 14Vitamins
29ISO/TC 108/SC 6Vibration and shock generating systemsChưa xác định
30ISO/TC 113/SC 1Velocity area methodsChưa xác định
31ISO/TC 30/SC 5Velocity and mass methodsChưa xác định
32ISO/TC 22/SC 33Vehicle dynamics and chassis componentsChưa xác định
33ISO/TC 126/SC 3Vape and vapour productsChưa xác định
34ISO/TC 31/SC 9Valves for tube and tubeless tyresChưa xác định
35ISO/TC 138/SC 7Valves and auxiliary equipment of plastics materialsChưa xác định
36ISO/TC 153Valves

TCVN/TC 153

O - Thành viên quan sát
37ISO/TC 112Vacuum technologyO - Thành viên quan sát
38ISO/IEC JTC 1/SC 35User interfaces

TCVN/JTC 1/SC 35

O - Thành viên quan sát
39ISO/TC 96/SC 5Use, operation and maintenanceChưa xác định
40ISO/TC 160/SC 2Use considerationsChưa xác định