TCVN/TC 153 - Van công nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 153
Tên Ban kỹ thuật
Van công nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 153 - Valves

Phạm vi
Van công nghiệp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Trung Sơn
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Dương Văn Khoa
 • Nguyễn Mạnh Toàn
 • Hà Văn Vui
 • Trịnh Duy Đỗ
 • Hoàng Phó Uyên
 • Vũ Công Đức
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt