Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 121 - 140 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
121ISO/TC 202/SC 1TerminologyChưa xác định
122ISO/TC 202Microbeam analysis O - Thành viên quan sát
123ISO/TC 201/SC 10X-ray Reflectometry (XRR) and X-ray Fluorescence (XRF) AnalysisChưa xác định
124ISO/TC 201/SC 9Scanning probe microscopyChưa xác định
125ISO/TC 201/SC 8Glow discharge spectroscopyChưa xác định
126ISO/TC 201/SC 7Electron spectroscopiesChưa xác định
127ISO/TC 201/SC 6Secondary ion mass spectrometryChưa xác định
128ISO/TC 201/SC 4Depth profilingChưa xác định
129ISO/TC 201/SC 3Data management and treatmentChưa xác định
130ISO/TC 201/SC 2General proceduresChưa xác định
131ISO/TC 201/SC 1TerminologyChưa xác định
132ISO/TC 201Surface chemical analysis O - Thành viên quan sát
133ISO/TC 199Safety of machinery

TCVN/TC 199

O - Thành viên quan sát
134ISO/TC 198Sterilization of health care products O - Thành viên quan sát
135ISO/TC 197Hydrogen technologies O - Thành viên quan sát
136ISO/TC 195/SC 2Road operation machineryChưa xác định
137ISO/TC 195/SC 1Machinery and equipment for concrete workChưa xác định
138ISO/TC 195Building construction machinery and equipment O - Thành viên quan sát
139ISO/TC 194/SC 1Tissue product safetyChưa xác định
140ISO/TC 194Biological and clinical evaluation of medical devices O - Thành viên quan sát