Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 941 - 960 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
941IEC/TC 94All-or-nothing electrical relaysChưa xác định
942IEC/TC 79Alarm and electronic security systemsChưa xác định
943ISO/TC 121/SC 2Airways and related equipmentChưa xác định
944ISO/TC 20/SC 17Airport infrastructureChưa xác định
945ISO/TC 20AircraftandspacevehiclesO - Thành viên quan sát
946ISO/TC 31/SC 8Aircraft tyres and rimsChưa xác định
947ISO/TC 146Air quality

TCVN/TC 146

O - Thành viên quan sát
948ISO/TC 118/SC 6Air compressors and compressed air systemsChưa xác định
949ISO/TC 20/SC 9Air cargo and ground equipmentChưa xác định
950ISO/TC 173/SC 3Aids for ostomy and incontinenceChưa xác định
951ISO/TC 31/SC 5Agricultural tyres and rimsChưa xác định
952ISO/TC 23/SC 19Agricultural electronicsChưa xác định
953ISO/TC 61/SC 6Ageing, chemical and environmental resistanceChưa xác định
954ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
955ISO/TC 20/SC 8Aerospace terminologyChưa xác định
956ISO/TC 20/SC 10Aerospace fluid systems and componentsChưa xác định
957ISO/TC 20/SC 4Aerospace fastener systemsChưa xác định
958ISO/TC 20/SC 1Aerospace electrical requirementsChưa xác định
959ISO/TC 82/SC 8Advanced automated mining systemsChưa xác định
960IEC/SC 22GAdjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power convertersChưa xác định