Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 861 - 880 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
861IEC/TA 6Storage media, storage data structures, storage systems and equipmentChưa xác định
862ISO/TC 121/SC 8Suction devices for hospital and emergency care useChưa xác định
863IEC/TC 90SuperconductivityChưa xác định
864ISO/TC 176/SC 3Supporting technologiesChưa xác định
865ISO/TC 91Surface active agents

TCVN/TC 91

O - Thành viên quan sát
866ISO/TC 201Surface chemical analysis O - Thành viên quan sát
867IEC/SC 59FSurface cleaning appliancesChưa xác định
868ISO/TC 135/SC 2Surface methodsChưa xác định
869IEC/TC 37Surge arrestersChưa xác định
870ISO/TC 170Surgical instruments O - Thành viên quan sát
871ISO/TC 110/SC 5SustainabilityChưa xác định
872ISO/IEC JTC 1/SC 39Sustainability for and by Information TechnologyChưa xác định
873ISO/TC 59/SC 17Sustainability in buildings and civil engineering worksChưa xác định
874ISO/TC 268Sustainable cities and communities  

TCVN/TC 268

P - Thành viên chính thức
875IEC/SC 23JSwitches for appliancesChưa xác định
876IEC/TC 121Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltageChưa xác định
877IEC/SC 17ASwitching devicesChưa xác định
878ISO/TC 79/SC 9SymbolizationChưa xác định
879ISO/TC 131/SC 1Symbols, terminology and classificationsChưa xác định
880ISO/TC 41/SC 4Synchronous belt drivesChưa xác định