Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 841 - 860 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
841ISO/TC 179/SC 3Test methods [STANDBY]Chưa xác định
842ISO/TC 180Solar energy O - Thành viên quan sát
843ISO/TC 180/SC 1Climate - Measurement and dataChưa xác định
844ISO/TC 180/SC 4Systems - Thermal performance, reliability and durabilityChưa xác định
845ISO/TC 181Safety of toys O - Thành viên quan sát
846ISO/TC 182Geotechnics O - Thành viên quan sát
847ISO/TC 183Copper, lead, zinc and nickel ores and concentrates O - Thành viên quan sát
848ISO/TC 184Automation systems and integration O - Thành viên quan sát
849ISO/TC 184/SC 1Physical device controlChưa xác định
850ISO/TC 184/SC 4Industrial dataChưa xác định
851ISO/TC 184/SC 5Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applicationsChưa xác định
852ISO/TC 185Safety devices for protection against excessive pressure O - Thành viên quan sát
853ISO/TC 186Cutlery and table and decorative metal hollow-ware O - Thành viên quan sát
854ISO/TC 188Small craft O - Thành viên quan sát
855ISO/TC 188/SC 1Personal safety equipmentChưa xác định
856ISO/TC 188/SC 2Engines and propulsion systemsChưa xác định
857ISO/TC 189Ceramic tile

TCVN/TC 189

O - Thành viên quan sát
858ISO/TC 190Soil quality

TCVN/TC 190

O - Thành viên quan sát
859ISO/TC 190/SC 2SamplingChưa xác định
860ISO/TC 190/SC 3Chemical and physical characterizationChưa xác định
FB Chat.txt