Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 801 - 820 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
801ISOTC 34/SC 12Sensory analysis
802ISO/TC 224Service activities relating to drinking water supply wastewater and stormwater systems

TCVN/TC 224

O - Thành viên quan sát
803ISO/TC 148Sewing machinesO - Thành viên quan sát
804ISO/TC 14Shafts for machinery and accessoriesO - Thành viên quan sát
805ISO/TC 8/SC 8Ship designChưa xác định
806ISO/TC 8Ships and marine technologyO - Thành viên quan sát
807ISO/TC 8/SC 12Ships and marine technology - Large yachtsChưa xác định
808ISO/TC 114/SC 1Shock resistant watches [STANDBY]Chưa xác định
809IEC/TC 73Short-circuit currentsChưa xác định
810ISO/TC 71/SC 5Simplified design standard for concrete structuresChưa xác định
811ISO/TC 275Sludge recovery, recycling, treatment and disposal Chưa xác định
812ISO/TC 188Small craft O - Thành viên quan sát
813IEC/SC 59LSmall household appliancesChưa xác định
814ISO/TC 29Small tools

TCVN/TC 29

O - Thành viên quan sát
815IEC/SYC SMART ENERGYSmart EnergyChưa xác định
816ISO/TC 268/SC 1Smart community infrastructures

TCVN/TC 268/SC 1

O - Thành viên quan sát
817IEC/PC 118Smart grid user interfaceChưa xác định
818ISO/TC 21/SC 11Smoke and heat control systems and componentsChưa xác định
819ISO/TC 83/SC 4Snowsports equipmentChưa xác định
820ISO/IEC JTC 1/SC 7Software and systems engineeringChưa xác định