Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 761 - 780 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
761ISO/TC 146/SC 4General aspectsChưa xác định
762ISO/TC 146/SC 5MeteorologyChưa xác định
763ISO/TC 146/SC 6Indoor airChưa xác định
764ISO/TC 147 Water quality

TCVN/TC 147

O - Thành viên quan sát
765ISO/TC 147/SC 1TerminologyChưa xác định
766ISO/TC 147/SC 2Physical, chemical and biochemical methodsChưa xác định
767ISO/TC 147/SC 3Radioactivity measurementsChưa xác định
768ISO/TC 147/SC 4Microbiological methodsChưa xác định
769ISO/TC 147/SC 5Biological methodsChưa xác định
770ISO/TC 147/SC 6Sampling (general methods)Chưa xác định
771ISO/TC 148Sewing machinesO - Thành viên quan sát
772ISO/TC 149CyclesO - Thành viên quan sát
773ISO/TC 149/SC 1Cycles and major sub-assembliesChưa xác định
774ISO/TC 150Implants for surgeryO - Thành viên quan sát
775ISO/TC 150/SC 1MaterialsChưa xác định
776ISO/TC 150/SC 2Cardiovascular implants and extracorporeal systemsChưa xác định
777ISO/TC 150/SC 4Bone and joint replacementsChưa xác định
778ISO/TC 150/SC 5Osteosynthesis and spinal devicesChưa xác định
779ISO/TC 150/SC 6Active implantsChưa xác định
780ISO/TC 150/SC 7Tissue-engineered medical productsChưa xác định