Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R9R9R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 56000:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý đổi mới – Từ vựng và các nguyên tắc cơ bản
Tên tiếng Anh

Title in English

Innovation management ˗ Fundamentals and vocabulary
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 56000:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.40 - Nghiên cứu và phát triển
Số trang

Page

49
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 196,000 VNĐ
Bản File (PDF):588,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Tiêu chuẩn này cung cấp từ vựng, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của quản lý đổi mới và áp dụng các nguyên tắc này một cách hệ thống. Tiêu chuẩn được áp dụng đối với:
a) Các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý đổi mới hoặc thực hiện đánh giá quản lý đổi mới;
b) Các tổ chức cần cải thiện năng lực quản lý các hoạt động đổi mới một cách hiệu quả;
c) Những người sử dụng, khách hàng, và các bên quan tâm phù hợp khác (ví dụ: các nhà cung cấp, các đối tác, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư, các trường đại học, và các cơ quan công quyền) tìm kiếm niềm tin vào năng lực đổi mới của một tổ chức;
d) Các tổ chức và các bên quan tâm muốn cải thiện sự trao đổi thông tin thông qua hiểu biết chung về thuật ngữ dùng trong lĩnh vực quản lý đổi mới;
e) Các tổ chức cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn về quản lý đổi mới và hệ thống quản lý đổi mới;
f) Các tổ chức phát triển quản lý đổi mới và các tiêu chuẩn liên quan trong lĩnh vực này.
1.2 Tiêu chuẩn này nhằm áp dụng đối với
a) Tất cả các loại hình tổ chức, bất kể là loại hình gì, khu vực nào, mức độ phát triển hay quy mô hoạt động;
b) Tất cả các loại đổi mới, ví dụ đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, quá trình sản xuất, mẫu mã và phương pháp sản xuất, từ đổi mới gia tăng đến triệt để;
c) Tất cả các hình thức đổi mới, ví dụ đổi mới bên trong hay đổi mới mở, các hoạt động đổi mới hướng tới người dùng, thị trường, công nghệ hay thay đổi thiết kế các hoạt động đổi mới định hướng;
Tiêu chuẩn này quy định cụ thể các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho tất cả lĩnh vực quản lý đổi mới và các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý đổi mới.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

1746/QĐ-BKHCN , Ngày 11-08-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC279