Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R8R0R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37157:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Giao thông vận tải thông minh cho đô thị thu gọn
Tên tiếng Anh

Title in English

Smart community infrastructures — Smart transportation for compact cities
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37157:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.220.01 - Giao thông vận tải nói chung
13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả các tiêu chí giúp cho việc hoạch định hoặc tổ chức giao thông vận tải thông minh cho các đô thị thu gọn. Tiêu chuẩn áp dụng cho các đô thị đang phải đối mặt với sự suy giảm dân số. Giao thông vận tải thông minh có thể được áp dụng cho vấn đề suy giảm dân số như một phương tiện thu hút người dân trở lại đô thị.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4031/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN TC 268/SC 1