Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37154:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Hướng dẫn thực hành tốt trong giao thông vận tải
Tên tiếng Anh

Title in English

Smart community infrastructures — Best practice guidelines for transportation
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37154:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.220.01 - Giao thông vận tải nói chung
13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

30
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):360,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung về việc quy hoạch, thiết kế, phát triển, tổ chức, kiểm tra, duy trì và cải tiến quá trình của các hệ thống và hạ tầng giao thông vận tải thông minh, hướng dẫn trong tiêu chuẩn này giúp thúc đẩy các giải pháp cho các vấn đề nội tại trong thành phố cũng như liên thành phố, tức là các vấn đề cả bên trong và bên ngoài thành phố có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, môi trường hoặc bất kỳ phạm vi khác về kết quả đạt được của thành phố. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạ tầng giao thông vận tải được sử dụng trong việc di chuyển của cư dân, hàng hóa chuyên chở hoặc hàng hóa khác, bao gồm cả các hàng hóa giao tận nơi.
Tiêu chuẩn này sử dụng cho các nhà hoạch định thành phố và người ra quyết định trong cộng đồng khác, các quan chức chính phủ, các nhà cung cấp bảo hiểm, các tổ chức đầu tư và tài chính, các bên điều hành giao thông vận tải, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Đặc biệt, tiêu chuẩn này sử dụng cho những người tham gia đưa ra quyết định về các phương thức giao thông vận tải đáp ứng các mục tiêu liên quan đến khả năng tài chính, sự thuận tiện, tác động môi trường thấp và tin cậy, trong đó đáp ứng nhu cầu của một nhóm các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả cư dân thành phố, các du khách, các cơ quan chính phủ, các bên điều hành giao thông vận tải.
Tiêu chuẩn này đề cập đến giao thông vận tải thông minh bằng cách xem xét các yếu tố hình thành các cộng đồng, như dân số, nhân khẩu học, địa điểm, văn hóa và lịch sử địa phương và phạm vi về dịch vụ, tính năng và mục tiêu được đáp ứng thông qua các giải pháp giao thông vận tải thông minh. Tiêu chuẩn này không bao gồm đặc tả kỹ thuật cấu trúc nên tài sản của phương tiện giao thông vận tải.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4031/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN TC 268/SC 1