Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R7R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37123:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số cho đô thị có khả năng phục hồi
Tên tiếng Anh

Title in English

Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37123:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

94
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 376,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,128,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định và thiết lập các định nghĩa và phương pháp luận đối với tập hợp chỉ số về khả năng phục hồi ở các đô thị.
Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với mọi đô thị, chính quyền đô thị hoặc chính quyền địa phương tiến hành đo lường kết quả hoạt động của mình bằng cách so sánh và kiểm tra, kiểm soát được, không tính đến quy mô và địa điểm. Việc duy trì, tăng cường và đẩy nhanh tiến triển theo hướng các dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị được cải thiện là yêu cầu cơ bản đối với việc xác định một đô thị có khả năng phục hồi, vì vậy tiêu chuẩn này phải được áp dụng cùng với TCVN 37120 Tiêu chuẩn này tuân thủ các nguyên tắc đưa ra và có thể được sử dụng cùng với TCVN 37101 và các khung chiển lược khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 37101 (TCVN 37101), Phát triển bền vững cho cộng đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
ISO 37120 (ISO 37120), Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị.
Quyết định công bố

Decision number

4030/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững