Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R6R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37122:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cộng đồng và đô thị bền vững – Các chỉ số cho đô thị thông minh
Tên tiếng Anh

Title in English

Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37122:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

109
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 436,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,308,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định và thiết lập các định nghĩa và phương pháp luận đối với bộ chỉ số cho các đô thị thông minh. Do việc gia tăng nhanh chóng các cải tiến về những dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị là nền tảng cho định nghĩa về Đô thị thông minh, tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cùng với ISO 37120 để cung cấp bộ chỉ số đầy đủ nhằm đo lường sự tiến triển hướng tới một đô thị thông minh. Việc này được thể hiện trong Hình 1.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 37101, Phát triển bền vững cho cộng đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
ISO 37120, Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life (Phát triển bền vững cho cộng đồng – Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị)
Quyết định công bố

Decision number

4030/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững