Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R8R9R0R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37106:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững
Tên tiếng Anh

Title in English

Sustainable cities and communities – Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37106:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

70
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 280,000 VNĐ
Bản File (PDF):840,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo của các đô thị và cộng đồng thông minh (từ các khu vực công, tư và tình nguyện) về cách thức phát triển mô hình hoạt động mở, hợp tác, lấy người dân làm trung tâm và sử dụng kỹ thuật số cho đô thị của mình để đưa vào thực hiện tầm nhìn của đô thị cho tương lai bền vững.
Tiêu chuẩn này không mô tả một mô hình phù hợp cho mọi đô thị trong tương lai mà tập trung vào các quá trình cho phép sử dụng sáng tạo công nghệ và dữ liệu kết hợp với sự thay đổi về tổ chức để có thể giúp cho mỗi đô thị có được tầm nhìn cụ thể cho tương lai bền vững theo những cách thức có hiệu lực, hiệu quả và linh hoạt hơn.
Tiêu chuẩn này cung cấp các công cụ đã được chứng minh mà các đô thị có thể triển khai khi thực hiện tầm nhìn, chiến lược và chương trình chính sách đã được các đô thị xây dựng sau khi áp dụng TCVN 37101 về hệ thống quản lý về phát triển cộng đồng bền vững. Các đô thị chưa cam kết triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN 37101 cũng có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung quy định của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 37100, Sustainable cities and communities – Vocabulary (Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng)
Quyết định công bố

Decision number

4180/QĐ-BKH8CN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững