Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R5R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37105:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung mô tả cho các đô thị và cộng đồng
Tên tiếng Anh

Title in English

Sustainable cities and communities — Descriptive framework for cities and communities
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37105:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

64
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 256,000 VNĐ
Bản File (PDF):768,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu đối với khung mô tả bao gồm bản thể học kết hợp cấu trúc của một đô thị hoặc cộng đồng. Khung mô tả này có các đặc tính sau: - không lệ thuộc vào thời gian, nghĩa là tương thích với mọi sự việc, sự kiện của con người ở mọi thời điểm trong quá khứ;
- không lệ thuộc vào nền văn hóa, nghĩa là áp dụng được đối với mọi nền văn hóa và mọi loại hình đô thị;
- không lệ thuộc vào quy mô, nghĩa là áp dụng được đối với một đại đô thị, một thành phố, một thị trấn hoặc một ngôi làng;
- tổng quát…, để cho mọi nơi mà chúng ta có thể xác định là “nơi sinh sống của con người”, chẳng hạn “đô thị thông minh”, đều có trong cấu trúc này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 37100, Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng
Quyết định công bố

Decision number

4030/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững