Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R8R8R6R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 22300:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An ninh và khả năng thích ứng – Từ vựng
Tên tiếng Anh

Title in English

Security and resilience – Vocabulary
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22300:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
Số trang

Page

72
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 288,000 VNĐ
Bản File (PDF):864,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa cho các thuật ngữ dùng trong các tiêu chuẩn về an ninh và khả năng thích ứng.
Quyết định công bố

Decision number

4238/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

275/QĐ-BKHCN 02-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng