Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R1R0R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9945-5:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Biểu đồ kiểm soát – Phần 5: Biểu đồ kiểm soát chuyên dụng -
Tên tiếng Anh

Title in English

Control charts – Part 5: Specialized control charts
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7870-5:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

63
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 252,000 VNĐ
Bản File (PDF):756,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để sử dụng và thông hiểu về biểu đồ kiểm soát chuyên dụng trong
các tình huống khi cách tiếp cận biểu đồ kiểm soát Shewhart thường được sử dụng cho các phương
pháp kiểm soát thống kê quá trình có thể không áp dụng được hoặc kém hiệu quả trong việc phát hiện
các dạng biến động bất thường của quá trình.
Biểu đồ kiểm soát chuyên dụng nêu trong tiêu chuẩn này dùng cho dữ liệu định lượng là:
a) biểu đồ trung bình trượt và độ rộng trượt;
b) biểu đồ z;
c) biểu đồ kiểm soát nhóm;
d) biểu đồ kiểm soát cao– thấp;
e) biểu đồ kiểm soát xu hướng;
f) biểu đồ kiểm soát hệ số biến động;
g) biểu đồ kiểm soát dữ liệu không phân bố chuẩn.
Đối với dữ liệu định tính, biểu đồ kiểm soát chuyên dụng nêu trong tiêu chuẩn này là:
a) biểu đồ p chuẩn hóa;
b) biểu đồ kiểm soát khuyết tật;
c) biểu đồ kiểm soát kiểm tra bằng cách định cỡ.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn về giới hạn kiểm soát, ưu điểm và hạn chế của biểu đồ kiểm
soát nêu trên khi chúng được sử dụng. Mỗi biểu đồ kiểm soát được minh họa bằng một ví dụ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Thống kê ứng dụng.
Quyết định công bố

Decision number

4187/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016