Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R0R9R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9944-6:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 6: Thống kê năng lực quá trình đối với các đặc trưng có phân bố chuẩn đa biến -
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical methods in process management − Capability and performance − Part 6: Process capability statistics for characteristics following a multivariate normal distribution
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22514-6:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

42
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 168,000 VNĐ
Bản File (PDF):504,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp tính thống kê hiệu năng và năng lực quá trình hoặc đại lượng của sản phẩm khi việc xem xét họ các đại lượng đơn liên quan với nhau cần thiết hoặc có lợi. Các phương pháp đưa ra ở đây chủ yếu được thiết kế để mô tả các đại lượng có phân bố chuẩn hai biến.
CHÚ THÍCH: Về nguyên tắc, tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho trường hợp đa biến.
Tiêu chuẩn này không đưa ra đánh giá về các phương pháp được cung cấp khác nhau đối với các tình huống có thể áp dụng khác nhau của mỗi phương pháp. Đối với trạng thái hiện tại, có thể tiến hành lựa chọn một phương pháp thích hợp theo ưu tiên của người sử dụng.
Mục đích là đưa ra định nghĩa cho các cách tiếp cận khác nhau trong việc tính chỉ số hiệu năng và năng lực trong trường hợp quá trình bội hoặc mô tả đại lượng sản phẩm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9944-1 (ISO 22514-1), Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình-Năng lực và hiệu năng-
TCVN 9944-2 (ISO 22514-2), Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình-Năng lực và hiệu năng-
Quyết định công bố

Decision number

4187/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016