Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R6R9R3R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9383:2012
Năm ban hành 2012

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire resistance test - Fire door and shutter assemblies
Thay thế cho

Replace

TCXDVN 386:2007
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.50 - Ðộ bền chống lửa của vật liệu và kết cấu xây dựng
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

4.2.1 - An toàn cháy nổ công trình
Số trang

Page

81
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 324,000 VNĐ
Bản File (PDF):972,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ,… được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa. Cụ thể gồm các dạng cửa sau (xem hình minh họa trong Phụ lục D):
- Cửa bản lề và cửa xoay theo trục đứng;
- Cửa trượt theo phương ngang, cửa trượt theo phương đứng, cửa toàn mảng;
- Cửa chắn dạng sắt xếp có 1 lớp vỏ bằng kim loại, không cách nhiệt;
- Cửa trượt có cánh gấp;
- Cửa mở lật;
- Cửa cuốn.
Có thể áp dụng tiêu chuẩn này để thử nghiệm khả năng chịu lửa của một số loại cửa ra vào dùng cho thang máy.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9311:2012, Thử nghiệm khả năng chịu lửa của vật liệu và kết cấu-Phần 1:Yêu cầu chung
BS EN 1634-1:2000, Fire resistance tests for door and shutter assemblies-Part 1:Fire door and shutter (Thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa đi và cửa chắn-Phần 1 Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy)
EN 1363-2:1999, Fire resistance tests-Part 2 Alternative and additional procedures (Thử nghiệm khả năng chịu lửa-Phần 2:Những quy trình thử nghiệm bổ sung và thay thế).
EN ISO 13943, Fire safety-Vocabulary (An toàn cháy-Từ vựng)
Quyết định công bố

Decision number

3560/QĐ-BKHCN , Ngày 27-12-2012