Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R2R2R4R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9057:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ dùng pin nhiên liệu – Yêu cầu kỹ thuật về an toàn – Bảo vệ chống nguy hiểm của hyđrô đối với xe chạy bằng hyđrô nén
Tên tiếng Anh

Title in English

Fuel cell road vehicles – Safety specifications – Protection against hydrogen hazards for vehicles fueled with compressed hydrogen
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 23273:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu thiết yếu cho các xe pin nhiên liệu (FCV) về bảo vệ người và môi trường bên trong và bên ngoài xe chống lại các nguy hiểm có liên quan đến khí hydro.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho FCV khi hydro nén được sử dụng làm nhiên liệu cho hệ thống pin nhiên liệu.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa FCV.
Các yêu cầu của tiêu chuẩn này quan tâm đến các điều kiện vận hành bình thường (không có lỗi) và có một lỗi của xe.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 17268, Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices (Cơ cấu đấu nối nạp lại nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ sử dụng khi hydro)
ISO 6469-2, Electrically propelled road vehicles – Safety pecifications – Part 2:Vehicle operational safety means and protection against faillures(Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 2:Các biện pháp an toàn cho vận hành xe và bảo vệ chống hư hỏng).
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ