Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R2R2R1R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8975:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm – Xác định vitamin B2 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs – Determination of vitamin B2 by high perfomance liquid chromatography
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 14152:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng vitamin B2 trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và detector huỳnh quang. Phương pháp này được đánh giá xác nhận trong hai nghiên cứu thử nghiêm liên phòng. Nghiên cứu đầu tiên phân tích các mẫu sữa bột và gan lợn trong dải từ 1,45 mg/100 g đến 10,68 mg/100 g. Nghiên cứu thứ hai phân tích thức ăn dùng bằng đường xông, thức ăn trẻ em, sữa bột, thức ăn bổ sung rau quả, men, bột ngũ cốc và bột sôcôla trong dải từ 0,21 mg/100 g đến 87,1 mg/100 g. Vitamin B2 là tổng các phần khối lượng của riboflavin bao gồm các dẫn xuất phosphoryl hóa.
Xem Điều 8 và Phụ lục B để biết thêm thông tin về đánh giá xác nhận.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và
Quyết định công bố

Decision number

3873/QĐ-BKHCN , Ngày 19-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 Phươngphápphântíchvàlấymẫu