Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R2R0R1R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8838-3:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trang phục bảo vệ - Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay - Phần 3: phép thử va đập cắt đối với vải, da và các vật liệu khác -
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13999-3:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.99 - Các thiết bị bảo vệ khác
13.340.40 - Bao tay bảo vệ
Số trang

Page

19
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phép thử va đập cắt để áp dụng trên vải, da và các vật liệu khác dùng trong phương tiện bảo vệ tay, găng tay và bao bảo vệ cánh tay.
Phụ lục A đưa ra khuyến nghị đối với yêu cầu kỹ thuật của phép thử va đập cắt trên vật liệu và sản phẩm như găng tay và bao bảo vệ cánh tay và đưa ra các thông tin phải được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm để có thể áp dụng được phép thử này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4035/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2011