Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R2R0R0R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8838-2:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trang phục bảo vệ - Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay - Phần 2: Găng tay và bao bảo vệ cánh tay làm bằng vật liệu không phải là lưới kim loại -
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13999-2:2003
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.40 - Bao tay bảo vệ
13.340.99 - Các thiết bị bảo vệ khác
Số trang

Page

25
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):300,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, độ bền cắt, độ bền đâm xuyên, và các đặc điểm ecgônômi của găng tay, bao bảo vệ cánh tay và ống tay bảo vệ chống cắt làm bằng vật liệu không phải là lưới kim loại và kim loại cứng và chất dẻo. Các phương tiện bảo vệ tay này tạo ra sự bảo vệ chống cắt và đâm kém hơn các sản phẩm được quy định trong TCVN 8838-1 (ISO 13999-1) và dự kiến chỉ sử dụng tại nơi làm việc mà dao có hướng không rõ ràng hoặc chỉ được sử dụng để cắt một vật cách xa bàn tay và cánh tay.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2106 (ISO 3758), Vật liệu dệt-Ký hiệu trên nhãn hướng dẫn sử dụng
TCVN 8838-1:2011 (ISO 13999-1:1999), Trang phục bảo vệ-Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay-Phần 1:Găng tay và bao bảo vệ cánh tay làm bằng lưới kim loại
TCVN 8838-3 (ISO 13999-3), Trang phục bảo vệ-Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay-Phần 3:Phép thử va đập cắt đối với vải, da và các vật liệu khác
ISO 3175-2:19981, Textiles-Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments-Part 2:Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Vật liệu dệt-Bảo dưỡng, giặt khô và giặt ướt chuyên dụng đối với vải và trang phục-Phần 2:Quy trình để thử tính năng khi làm sạch và hoàn thiện bằng cách sử dụng tetracloetan)
ISO 6330:2000, Textiles-Domestic washing and drying procedures for textile testing (Vật liệu dệt-Quy trình giặt và làm khô trong nhà đối với phép thử vật liệu dệt)
ISO 13997, Protective clothing-Mechanical properties-Determination of resistance to cutting by sharp objects (Trang phục bảo vệ-Tính chất cơ học-Xác định độ bền cắt do các vật sắc, nhọn)
Quyết định công bố

Decision number

4035/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2011

FB Chat.txt