Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R8R5R6R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8783:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng - Yêu cầu về tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services - Performance requirements -
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC/PAS 62612:2009
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

31.080.10 - Ðiôt
29.140.01 - Ðèn nói chung
Số trang

Page

18
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):216,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng cùng với các phương pháp và điều kiện thử nghiệm cần thiết của bóng đèn LED có balát lắp liền có điện áp cung cấp đến 250V, được thiết kế cho mục đích chiếu sáng thông dụng trong gia đình và các mục đích chiếu sáng thông dụng tương tự, có:
- công suất danh định đến 60 W;
- điện áp danh định đến 250 V xoay chiều hoặc một chiều;
- đầu đèn theo TCVN 8782 (IEC 62560).
Các yêu cầu của tiêu chuẩn này liên quan đến thử nghiệm điển hình.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bóng đèn LED có balát lắp liền được thiết kế để tạo ra ánh sáng màu và cũng không áp dụng cho bóng đèn LED hữu cơ (OLED).
Các khuyến cáo liên quan đến thử nghiệm toàn bộ sản phẩm hoặc thử nghiệm một lô sản phẩm đang được xem xét.
Yêu cầu về tính năng này bổ sung cho các yêu cầu trong TCVN 8782 (IEC 62560) – Tiêu chuẩn an toàn đối với bóng đèn LED có balát lắp liền.
CHÚ THÍCH: Khi làm việc trong đèn điện, các dữ liệu về tính năng được công bố có thể sai khác với các giá trị được thiết lập trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7670 (IEC 60081), Bóng đèn huỳnh quang hai đầu – Yêu cầu về tính năng
TCVN 7722-1 (IEC 60598-1), Đèn điện – Phần 1:Yêu cầu chung và thử nghiệm
IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1:Lamp caps (Đầu đèn, đui đèn và dưỡng dùng để kiểm tra tính hấp dẫn và an toàn – Phần 1:Đầu đèn)
IEC 60630, Maximum lamp outlines for incandescent lamps (Hình bao ngoài lớn nhất của bóng đèn sợi đốt).
IEC/TR 61341, Method of measurement of centre beam intensity and beam angle (s) reflector lamps (Phương pháp đo cường độ ở giữa chùm tia và (các) góc của chùm tia của bóng đèn phản xạ)
CIE 84:1989, Measurement of luminous flux (Phép đo quang thông)
Quyết định công bố

Decision number

4081/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2011

FB Chat.txt