Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R5R3R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7924-1:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính ß-glucuronidase – Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 ºC sử dụng màng lọc và 5-bromo-4-clo-3-indolyl ß -D-glucuronid
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli – Part 1: Colony-count technique at 44 ºC using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16649-1:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính  -glucuronidase bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc sau giai đoạn phục hồi sử dụng các màng lọc trên môi trường đặc có chứa thành phần tạo màu để phát hiện enzym  -glucuronidase và ủ ở 44 ºC [9] [10] [13] [14] [17] [18] [19] [20].
Phương pháp này áp dụng cho:
– sản phẩm thực phẩm,
– sản phẩm thức ăn chăn nuôi,
– mẫu môi trường trong khu vực sản xuất thực phẩm và chế biến thực phẩm, và
– các mẫu từ giai đoạn sản xuất ban đầu như phân động vật, bụi và gạc lau.
CẢNH BÁO: Một số chủng Escherichia coli có thể phát triển kém hoặc hoàn toàn không phát triển trong môi trường được ủ ở 44 °C. Chúng bao gồm các chủng E. coli O157:H7 và O157:H-.
Ngoài ra, một số chủng Escherichia coli, đặc biệt là các chủng thuộc serotype O157:H7, chủ yếu là ß -glucuronidase âm tính[11]. Do đó, một số chủng Escherichia coli, bao gồm cả chủng gây bệnh sẽ không phát hiện được bằng phương pháp này. Hoạt tính của ß -glucuronidase cũng có thể được biểu hiện ở 44 °C bởi một số loài cụ thể khác của họ Enterobacteriaceae, điển hình là Shigella[15] và Salmonella[16].
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
TCVN 6507 (ISO 6887), Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật
TCVN 8128 (ISO 11133), Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước – Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy.
Quyết định công bố

Decision number

4114/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu