Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R0R7R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7907:2008
Năm ban hành 2008

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sữa và sản phẩm sữa - Chất kết tụ vi khuẩn - Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số
Tên tiếng Anh

Title in English

Milk and milk products - Microbial coagulants - Determination of total milk-clotting activity
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 15174:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
67.100.10 - Sữa. Sản phẩm sữa
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp so sánh hoạt độ đông tụ sữa tổng số của mẫu kết tụ từ vi khuẩn với hoạt độ đông tụ sữa của chất chuẩn quốc tế kết tụ từ vi khuẩn trên cơ chất sữa chuẩn được chuẩn bị với dung dịch canxi clorua chứa 0.5 g/l canxi clorua (pH » 6,5).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh. Pipet một mức.
TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh. Bình định mức.
Quyết định công bố

Decision number

2666/QĐ-BKHCN , Ngày 01-12-2008