Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R1R9R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7795:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Biệt thự du lịch – Xếp hạng
Tên tiếng Anh

Title in English

Tourist Villa – Classification
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.040.20 - Công trình cho thương mại và công nghiệp
Số trang

Page

77
Giá:

Price

308,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với việc xếp hạng biệt thự du lịch (sau đây gọi tắt là biệt thự) và không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác.
Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp biệt thự.
Quyết định công bố

Decision number

875/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021