Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R7R4R0R4R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7748:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Phát hiện chiếu xạ bằng kỹ thuật lọc huỳnh quang bề mặt trực tiếp/đếm đĩa vi sinh vật hiếu khí (DEFT/APAC) - Phương pháp sàng lọc
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Detection of irradiated food using direct epifluorescent filter technique/Aerobic plate count (DEFT/APC) - Screening method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 13783:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng lọc vi sinh vật để phát hiện chiếu xạ đối với thảo mộc và gia vị bằng cách sử dụng kết hợp kỹ thuật lọc huỳnh quang bề mặt trực tiếp (DEFT) với đếm đĩa vi sinh vật hiếu khí (APC). Kỹ thuật kết hợp DEFT/APC không đặc thù cho xử lý chiếu xạ, do đó kết quả dương tính thu được từ phương pháp này cần được kiểm tra và khẳng định lại bằng các phương pháp đã được chuẩn hóa [ví dụ TCVN 7412 (EN 1788), TCVN 7746 (EN 13751) để xác nhận việc xử lý chiếu xạ các mẫu thực phẩm nghi ngờ.
Phương pháp này đã được thử nghiệm thành công trong các phép thử liên phòng thử nghiệm thực hiện trên một số loại thảo mộc và gia vị [1] đến [5].
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4884 (ISO 4833), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 oC.
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi – Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

3129/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2007