Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R2R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7605-6:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 6: Phương pháp real-time PCR sàng lọc để phát hiện trình tự AND cryl Ab/Ac và Pubi-cry
Tên tiếng Anh

Title in English

Horizontal methods for molecular biomarker analysis — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Part 6: Real-time PCR based screening methods for the detection of cry1Ab/Ac and Pubi-cry DNA sequences
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TS 21569-6:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định quy trình phát hiện các trình tự ADN của gen cry1Ab/Ac đã bị biến đổi và quy trình phát hiện trình tự chuyển gen giữa promoter ngô (Pubi) và gen cry1Ab/Ac. Gen cry1Ab/Ac đã bị biến đổi và cấu trúc Pubi-cry thường được tìm thấy trong thực vật Bt biến đổi gen. Cả hai phương pháp phát hiện này đều dựa trên real-time PCR và có thể được sử dụng cho mục đích sàng lọc định tính. Đối với việc xác định và định lượng thực vật (sự kiện) biến đổi gen, phải được thực hiện một phân tích tiếp theo.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để phân tích ADN được tách chiết từ thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng thích hợp để phân tích ADN tách chiết từ các sản phẩm khác như thức ăn chăn nuôi và các loại hạt. Việc áp dụng các phương pháp này đòi hỏi phải chiết xuất một lượng đủ ADN có khả năng khuếch đại từ các nền mẫu thích hợp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7605 (ISO 21569), Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic
TCVN 7606 (ISO 21571), Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Tách chiết axit nucleic
TCVN 7608 (ISO 24276), Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Yêu cầu chung và định nghĩa
TCVN 12613 (ISO 21570), Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp dựa trên định lượng axit nucleic
Quyết định công bố

Decision number

1499/QĐ-BKHCN , Ngày 08-06-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Kiểm nghiệm An toán Vệ sinh Thực Phẩm Quốc gia