Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R2R1R7R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7409:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ có chứa chất béo - Phân tích 2-Alkylxyclobutanon bằng phương pháp sắc ký khí/phổ khối lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic/mass spectrometric analysic of 2-alkylcyclobutanones
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 1785:2003
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát hiện việc xử lý chiếu xạ của thực phẩm chứa chất béo. Phương pháp này dựa trên việc phát hiện các 2-alkylcyclobutanon được tạo ra do bức xạ, bằng đo phổ khối lượng (MS) sau khi tách bằng sắc ký khí (GC) ([1] đến [3]).
Phương pháp này đã thử nghiệm thành công trong các phép thử liên phòng thử nghiệm trên thịt gà, thịt lợn tươi, trứng nguyên quả, cá hồi và phomat Camembert ([4] đến [8]).
Các nghiên cứu khác cho thấy phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều loại thực phẩm ([9] đến [21]).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851 (ISO 3696), Nước sử dụng để phân tích trong các phòng thử nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Quyết định công bố

Decision number

382/QĐ-BKHCN , Ngày 23-03-2010