Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R3R9R4R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7284-2:2003
Năm ban hành 2003

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái la tinh, chữ số và dấu
Tên tiếng Anh

Title in English

Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, numerals and marks
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3098-2:2000.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.100.01 - Bản vẽ kỹ thuật nói chung
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu dùng trên các bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan. Tiêu chuẩn này chủ yếu liên quan đến chữ viết nhờ khuôn mẫu, nhưng cũng áp dụng cho chữ viết bằng tay hoặc các phương pháp thích hợp khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7284-0:2003 (ISO 3098-0:1997), Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm-Chữ viết-Phần 0:Yêu cầu chung