Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R8R0R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7227:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi dùng cho ô tô khách, ô tô chở hàng, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
Tên tiếng Anh

Title in English

Road vehicles - Pneumatic tyres for motor vehicle for buses and commercial vehicles and their trailers and their trailers - Requirements and test methods in type approval
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.140 - Xe gắn máy, xe đạp và các bộ phận
Số trang

Page

45
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 180,000 VNĐ
Bản File (PDF):540,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với các loại lốp hơi mới (sau đây gọi tắt là lốp), được thiết kế chủ yếu dùng cho các loại ô tô loại M2, M3, N*) và các loại rơ moóc và sơ mi rơ moóc loại O3, loại O4 như được định nghĩa trong TCVN 8658:2010.
Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kiểu lốp được xác định có ký hiệu cấp vận tốc tương ứng với với các vận tốc nhỏ hơn 80 km/h
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8658:2010 Phương tiện giao thông đường bộ-Ký hiệu nhóm xe cơ giới
Quyết định công bố

Decision number

4226/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ