Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R0R0R0R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7136:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi - Kỹ thuật MPN và kỹ thuật đếm khuẩn lạc
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Detection and enumeration of Enterobacteriaceae without resuscitation - MPN technique and colony-count technique
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 5552:1997
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae có trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm. Việc định lượng được tiến hành như sau:
- bằng cách tính số có xác suất lớn nhất (MPN) sau khi nuôi cấy ở 350C hoặc 370C trong môi trường lỏng; hoặc
- bằng cách đếm số khuẩn lạc trong môi trường đặc sau khi nuôi cấy ở 350C hoặc 370C.
Nhiệt độ sử dụng để nuôi cấy cần được thỏa thuận giữa các bên có liên quan và phải được ghi vào báo cáo thử nghiệm.
Chú thích – Đối với thực phẩm đông lạnh, nhiệt độ nuôi cấy ở 300C là thích hợp khi mục đích định lượng mang tính chất công nghệ.
Khi số lượng vi khuẩn ít thì phương pháp MPN là thích hợp, còn đối với các trường hợp khác thì phương pháp đếm khuẩn lạc là thích hợp hơn.
Tiêu chuẩn này không bao gồm các quy trình phục hồi, do đó kết quả không cần phải liên hệ đến các chuẩn cứ hoặc các quy định kỹ thuật dựa trên giả định là quá trình phục hồi đã được thực hiện.
Điểm hạn chế khi áp dụng tiêu chuẩn này là kết quả có độ dao động lớn. Vì vậy, cần sử dụng phương pháp này và đọc kết quả theo các thông tin nêu trong 10.3.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4833 – 2:2002 (ISO 3100 – 2:1988), Thịt và sản phẩm thịt – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử-Phần 2:Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6507:1999 (ISO 6887:1983), Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6404:1998 (ISO 7218:1996), Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn gia súc – Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6847:2001 (ISO 7402:1993), Vi sinh vật học – Hướng dẫn chung về định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN.
Quyết định công bố

Decision number

2926/ QĐ/ BKHCN , Ngày 30-12-2008