Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R3R6R6R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6712:2000
Năm ban hành 2000

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn xây dựng chương trình quy phạm để kiểm tra dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Guidelines for the establishment of a regulatory programme for control of veterinary drug residues in foods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/GL 16:1993
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

53
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 212,000 VNĐ
Bản File (PDF):636,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

2377/QĐ-BKHCN , Ngày 24-10-2008