Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R1R1R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6591-1:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế – Phần 1: Chai thủy tinh chứa dịch truyền
Tên tiếng Anh

Title in English

Infusion equipment for medical use — Part 1: Infusion glass bottles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8536-1:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.20 - Thiết bị truyền máu, tiêm truyền và tiêm
Giá:

Price

Quyết định công bố

Decision number

3404/QĐ-BKHCN , Ngày 27-12-2021