Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R5R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6507-4:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu sản phẩm hỗn hợp
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6887-4:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

24
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):288,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cụ thể đối với việc chuẩn bị các mẫu và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật của các sản phẩm thực phẩm cụ thể chưa được quy định trong các phần khác của TCVN 6507 (ISO 6887). Tiêu chuẩn này bao trùm một phạm vi rộng các sản phẩm hỗn hợp nhưng không gồm các sản phẩm mới được đưa ra thị trường sau khi được công bố.
TCVN 6507-1 (ISO 6887-1) quy định các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh.
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu cho cả phương pháp phát hiện và định lượng khi các chi tiết chuẩn bị được quy định trong các tiêu chuẩn có liên quan.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các sản phẩm sau đây:
– các sản phẩm có tính axit (pH thấp);
– các sản phẩm cứng và khô;
các sản phẩm đã loại nước, các sản phẩm đông khô và các sản phẩm khác có độ ẩm (aw) thấp (bao gồm cả những sản phẩm có đặc tính ức chế);
– bột ngũ cốc, ngũ cốc nguyên hạt, phụ phẩm ngũ cốc;
– thức ăn chăn nuôi, thức ăn dạng bánh cho trâu bò, thức ăn chăn nuôi nghiền và thức ăn cho cho vật nuôi nhai lại;
– gelatin (dạng bột và dạng tấm);
– bơ thực vật, sản phẩm hỗn hợp chất béo dạng nhão (spread) và các sản phẩm không chứa sữa có bổ sung nước;
– trứng và các sản phẩm trứng;
– các loại bánh mỳ, bánh ngọt và các loại bánh;
– rau và quả tươi;
– các sản phẩm lên men và các sản phẩm khác có chứa các vi sinh vật sống;
– đồ uống có cồn và không cồn;
– sản phẩm protein thay thế.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1:Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân.
Quyết định công bố

Decision number

4114/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu