Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R4R9R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6067:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Xi măng poóc lăng bền sulfat
Tên tiếng Anh

Title in English

Sulfate resistant portland cement
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.10 - Xi măng. Thạch cao. Vữa
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sulfat.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 141, Xi măng poóc lăng-Phương pháp phân tích hóa học
TCVN 4030, Xi măng-Phương pháp xác định độ mịn
TCVN 4787 (EN 196-7), Xi măng-Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCVN 6016 (ISO 679), Xi măng-Phương pháp thử-Xác định cường độ
TCVN 6017 (ISO 9597), Xi măng-Phương pháp thử-Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
TCVN 6068, Xi măng poóc lăng bền sulfat-Phương pháp xác định độ nở sulfat
TCVN 6820, Xi măng poóc lăng chứa bari-phương pháp phân tích hóa học
TCVN 8878, Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng
TCVN 9807, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
TCVN 12003, Xi măng-Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước.
Quyết định công bố

Decision number

1975/QĐ-BKHCN , Ngày 13-07-2018