Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R1R2R8R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5738:1993
Năm ban hành 1993

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire detection and alarm system - Technical requirements
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.01 - Vấn đề chung. Thuật ngữ. Tiêu chuẩn hóa. Tư liệu (Từ vựng)
01.140.20 - Khoa học thông tin
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí
nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng v.v...
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.