Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R9R4R6R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-21:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ - 32
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for appliances for storage water heaters
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-21:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
91.140.65 - Thiết bị làm nóng nước
Số trang

Page

32
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):384,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với bình đun nước nóng có dự trữ hoạt động bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự và được thiết kế để đun nước đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nước, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha và 480 V đối với thiết bị khác.
Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, ví dụ như các thiết bị được thiết kế cho những người không có chuyên môn sử dụng trong cửa hiệu, trong các ngành công nghiệp nhẹ và ở các trang trại, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho bộ gia nhiệt ngâm trong nước được thiết kế để được trang bị thêm trong bình đun nước nóng có đầu ra hạn chế có bộ trao đổi nhiệt có phương tiện cho việc trang bị thêm. Khối này phải phù hợp với yêu cầu của Phụ lục AA.
CHÚ THÍCH: Úc, Hà Lan và New Zealand không cho phép bộ gia nhiệt ngâm trong nước được trang bị thêm trong các bình đun nước nóng có đầu ra hạn chế có bộ trao đổi nhiệt trừ khi:
- bộ gia nhiệt ngâm trong nước đã được thử nghiệm với các kiểu và loại bình được liệt kê trong hướng dẫn của bộ gia nhiệt ngâm trong nước;
- các kiểu và loại bình chứa liệt kê các kiểu bộ gia nhiệt ngâm trong nước có thể được trang bị thêm.
Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này đề cập đến những nguy hiểm thường gặp mà thiết bị có thể gây ra cho mọi người ở bên trong và xung quanh nhà ở. Tuy nhiên, nói chung tiêu chuẩn này không xét đến:
- những người (kể cả trẻ em) mà
● năng lực cơ thể, giác quan hoặc tinh thần, hoặc
● thiếu kinh nghiệm và hiểu biết
làm cho họ không thể sử dụng thiết bị một cách an toàn khi không có sự giám sát hoặc hướng dẫn;
- trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý
- đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
- các cơ quan có thẩm quyền về y tế, bảo hộ lao động, cung cấp nước và các cơ quan có thẩm quyền tương tự có thể quy định các yêu cầu bổ sung và
- ở một số nước có các quy định bắt buộc về việc lắp đặt thiết bị với nguồn nước.
CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- thiết bị đun chất lỏng (TCVN 5699-2-15 (IEC 60335-2-15));
- bình đun nước nóng nhanh (TCVN 5699-2-35 (IEC 60335-2-35));
- thiết bị phân phối và máy bán hàng tự động dùng trong thương mại (TCVN 5699-2-75 (IEC 60335-2-75));
- thiết bị dành riêng cho mục đích công nghiệp;
- thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện môi trường đặc biệt, như khí quyển có chứa chất ăn mòn hoặc dễ cháy nổ (bụi, hơi hoặc khí).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).