Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R4R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5699-2-100:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với máy thổi, máy hút và máy thổi hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới - 18
Tên tiếng Anh

Title in English

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60335-2-100:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
65.060.70 - Thiết bị làm vườn
Số trang

Page

18
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):216,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Điều này của Phần 1 được thay bằng:
Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với máy hút và máy thổi/máy hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới, có hoặc không có phương tiện cắt nhỏ và máy thổi rác vườn để sử dụng trong nhà hoặc xung quanh nhà hoặc cho các mục đích tương tự, điện áp danh định không lớn hơn 250 V đối với thiết bị một pha.
Nói chung, tiêu chuẩn này không xét đến:
- việc trẻ em hoặc người không đủ sức khỏe sử dụng thiết bị khi không có sự giám sát;
- việc trẻ em nghịch thiết bị.
CHÚ THÍCH 101: Cần chú ý:
- các cơ quan có thẩm quyền về bảo hộ lao động quy định các yêu cầu bổ sung.
CHÚ THÍCH 102: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- máy hút bụi được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà, để làm sạch có hút nước hoặc chải lông động vật (TCVN 5699-2-2 (IEC 60335-2-2)).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996), An toàn máy-Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm)
ISO/TR 12100-1:19921, Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design-Basic terminology, methodology (An toàn máy-Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế. Phần 1:Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận)
Quyết định công bố

Decision number

4065/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015