Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R8R7R4R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5624:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Danh mục giới hạn tối đa dư lượng thuốc trừ dịch hại
Tên tiếng Anh

Title in English

List of maximum limits for pesticide residues
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/VOL.XIII. Ed.2. Part IV.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
65.100 - Thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất nông nghiệp khác
Số trang

Page

132
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 528,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,584,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

894/QĐ , Ngày 05-04-1991