Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R7R8R1R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5522:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thực phẩm - Phương pháp xác định số vi sinh khuẩn chủng LACTOBACILLUS
Tên tiếng Anh

Title in English

Food products - Method for enumeration of lactobacillus bacteria
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 5805-86;
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5449:1991 (ST SEV 3833 – 82), đồ hộp-chuẩn bị dung dịch thuốc thử, thuốc nhuộm, chỉ thị và môi trường dinh dưỡng dùng cho phân tích vi sinh.
Quyết định công bố

Decision number

2918/QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-2018