Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R7R7R9R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5520:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of ethics for international trade on foods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/RCP 20-1979, Rev. 1 (1985)
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Quy phạm này áp dụng cho mọi loại thực phẩm đưa vào thương mại quốc tế.

Quy phạm này xây dựng các tiêu chuẩn về tư cách đạo đức áp dụng cho tất cả những ai liên quan đến thương mại quốc tế về thực phẩm.